Phụ kiện bàn ăn

Gạt tàn vuông 4 (12cm) ...

Hũ caramen 6.5 (6.5cm)

Hũ caramen 7.5 (7.5cm)

Lọ đựng đường có lỗ ...

Muỗng ăn

Ống tăm bầu

Ống tăm có nắp

Ống tăm đứng