Phụ kiện bàn ăn

Rắc muối

Rắc tiêu

Thố chưng 1 (9.5cm)

Thố chưng 2 (10.5cm)

Thố chưng 3 (12.5cm)

Thố súp (12.5cm)