Đồ sứ pha coffee

Chén Cappuchino 2 (220ml)

Chén Cappuchino 3 (280.ml)

Espesso CFE1

Lọ đựng đường có lỗ ...