Đồ sứ pha coffee

Bình sữa số 1 (105ml) ...

Bình sữa số 2 (85ml) ...

Chén cà phê 6.5 (6.5cm) ...

Chén cà phê 7.5 (7.5cm) ...

Chén cà phê 8.5 (8.5cm) ...

Chén cà phê quai vuông ...

Chén cà phê quai vuông ...

Chén Cappuchino 1 (180ml)