Bình sữa số 2 (85ml)

Liên hệ

Bình sữa số 2 – BS2

Thể tích: 85ml