Phụ kiện sứ trắng

Bình mắm

Bình sữa số 1 (105ml) ...

Bình sữa số 2 (85ml) ...

Đĩa 2 ngăn CN (12x8cm) ...

Đĩa 2 ngăn số 2 ...

Đĩa 3 ngăn

Đĩa đựng khăn (13.5×8.6cm)

Gác đũa ngang