Lọ đựng đường có lỗ 3.2 (8cm)

Liên hệ

Lọ đựng đường là một sản phẩm được Ohio đầu tư khá công phu để sản xuất.