Phụ kiện bàn ăn

Đĩa muối tiêu 09 (8.6cm) ...

Đĩa muối tiêu 10.5 (8.6cm) ...

Gác đũa ngang

Gác muỗng

Gác muỗng đũa

Gạt tàn tròn 3.7 (9.2cm) ...

Gạt tàn tròn 3.8 (9.6cm) ...

Gạt tàn vuông 3.5 (10cm) ...