Phụ kiện bàn ăn

Gạt tàn tròn 3.7 (9.2cm) ...

Gạt tàn tròn 3.8 (9.6cm) ...

Gạt tàn vuông 3.5 (10cm) ...

Gạt tàn vuông 4 (12cm) ...

Hũ caramen 6.5 (6.5cm)

Hũ caramen 7.5 (7.5cm)

Ống tăm có nắp

Thố chưng 2 (10.5cm)