Bát chấm (8.7cm)

Liên hệ

Bát gốm sứ Ohio là sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi gia đình trong bữa ăn. Với
những đặc tính hữu ích, bát sứ Ohio là sự lựa chọn hàng đầu cho mọi quý
khách.