Đĩa chữ nhật 09 (22.7×15.7cm)

Liên hệ

Đĩa chữ nhật 12 của Ohio với thiết kế dài và rộng hơn so với đĩa chữ nhật 10.

KT: 22.7×15.7cm

SKU: DCN9 Categories: ,