Đĩa kiểu dáng đặc biệt

Đĩa hình lá 10 (24x17cm) ...

Đĩa hình lá 11 (27.5×19.3cm) ...

Đĩa sò 08 (20.5cm)

Đĩa sò 09 (23.5cm)

Đĩa sò 10 (26.5cm)