Đựng gia vị, đường, sữa

Bình mắm

Bình sữa số 1 (105ml) ...

Bình sữa số 2 (85ml) ...

Đĩa 2 ngăn CN (12x8cm) ...

Đĩa 2 ngăn số 2 ...

Đĩa 3 ngăn (9x9cm)

Đĩa hến (7.7cm)

Đĩa muối tiêu 09 (8.6cm) ...